Η Τέχνη του Minimal

Η εβδομάδα ξεκινάει με δημιουργική απλότητα..Σε ένα δύσκολο προϊόν, τα σκεύη με μοτίβα, η απάντηση είναι ισορροπία και ηρεμία σε κίτρινο…

copyright © athinavitrina

facebooktwittergoogle_pluspinterest
About athinavitrina

"When not doing visual merchandising, i love talking about it, focusing on it around the city of Athens and around the world, as this is another way to boost my creativity and share my visual experiences."